Автоматична класифікація та тегізація ресторанних відгуків

Дата
2023
Автори
Таранюк Дмитро Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасний світ, з кожним днем генерує все більше інформації, тож виникає велика потреба в її обробці. Зі значним збільшенням об’єму інформації, людські ресурси втрачають здатність ефективно її опрацьовувати, це спонукає до пошуків та розробки методів та програм, щоб дозволити зменшити час обробки та збільшити її якість. Дослідження спрямоване на знаходження оптимального методу аналізу потокових даних. Для конкретизації задачі дане дослідження виділило серед потоку даних – ресторанні відгуки, одну з найпоширеніших галузей людства. В ході дослідження було розглянуто ряд готових проектів, що пропонують рішення даної проблеми. Розглянуто різні моделі роботи з текстом, на кшталт VADER, TextBlob, BERT. Дана робота надає фундамент для розробки аналітичного проєкту, заснованого на штучному інтелекті та машинному навчанні на власних підготовлених даних. В подальшому дослідженні маються перспективи використання інших моделей, аналогічних BERT, а також комбінацій різних моделей і кардинально нових підходів, розроблених самостійно. Аналіз тексту є надзвичайно творчим та дослідницьким простором, оскільки текст є основним засобом комунікації між людьми від давніх часів. Нині, завдяки потужностям сучасних обчислювальних систем, практично кожен має можливість проводити власні дослідження, експерименти з аналізу тексту, виявлення закономірностей, виявлення аномалій, а також побудову власних аналітичних проектів, текстових нейронних моделей та іншого. Це відкриває нові горизонти для розвитку та вдосконалення методів аналізу тексту. Наприклад, можна використовувати альтернативні моделі, що базуються на глибокому навчанні та природній мові, такі як GPT, XLNet, або RoBERTa, для досягнення кращих результатів в аналізі тексту. Крім того, комбінація різних моделей може привести до синергічного ефекту та покращення результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Таранюк Д. Ю. Автоматична класифікація та тегізація ресторанних відгуків : кваліфікаційна робота бакалавра : 124 Системний аналіз / Таранюк Дмитро Юрійович. – Київ, 2023. – 59 с.