Залучення батьків дітей з аутизмом у корекційно-абілітаційні програми

Дата
2022
Автори
Серпак Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дипломної роботи : визначення особливостей взаємодії спеціалістів центру для дітей з аутизмом, самих дітей і їхніх батьків у процесі реалізації корекційно-абілітаційної програми. В ході виконання дослідження було розкрито підходи до розуміння аутизму та розповсюдженності аутистичних розладів, з’ясовано зміст корекційно-абілітаційних програм для сімей, які виховують дітей з порушеннями аутистичного спектру, визначено форми та методи залучення батьків у реалізацію корекційно-абілітаційної програми, визначено ролі та завдання спеціалістів і батьків у реалізації корекційно-абілітаційних програм для дітей з розладами аутистичного спектру, розроблено рекомендації щодо покращення взаємодії батьків зі спеціалістами, залученими до корекційно-абілітаційних програм, та дітьми з аутизмом. Відповідно до дослідження виявлено, що важливою складовою для результативної роботи є однакова залученість батьки-дитина-спеціаліст. Фактор того що багато батьків не мають фізичної та матеріальної змоги значно ускладнює процес абілітаці дітей з аутизмом. У багатьох батьків було виявлено розуміння, що вони зацікавленні в тому, щоб тісніше взаємодіяти з спеціалістами. Ключові слова : корекційно-абілітаційні програми, розлади аутистичного спектру, аутизм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Серпак К. В. Залучення батьків дітей з аутизмом у корекційно-абілітаційні програми : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 231 Соціальна робота / - Київ, 2022. - 46 с.