Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів

Дата
2019
Автори
Клись Юлія Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дисертаційної роботи вперше було проведено комплексне дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу у хворих із хронічним тонзилітом, доброякісними, передраковими та злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів. При дослідженні плазми крові хворих із хронічним тонзилітом виявлено зниження рівня α2-макроглобуліну, зростання плазмін-подібної активності, вмісту фібриногену, інгібітору активатору плазміногену І типу та фактору фон Віллебранда, подовження активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу. Результати досліджень показників системи гемостазу осіб із доброякісними захворюваннями ЛОР-органів свідчать про підвищення загальної протеолітичної, тромбін- та плазмін-подібної активностей, вмісту фібриногену, інгібітору активатору плазміногену І типу та фактору фон Віллебранда. Згідно отриманих нами результатів, хворим із передраковими захворюваннями ЛОР-органів притаманно зростання протеолітичної, плазмін- та тромбін-подібної активностей, активності еластази, вмісту фібриногену, рівня тканинного активатору плазміногену, інгібітору активатору плазміногену І типу, фактору фон Віллебранда та пригнічення фібринолітичної активності. У пацієнтів із злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів ІІ-ої стадії показано підвищення протеолітичної, плазмін-подібної активностей, вмісту фібриногену, протромбінового пулу, рівня тканинного активатору плазміногену, інгібітору активатора плазміногену І типу та фактору фон Віллебранда. У осіб із ІІІ-ою стадією злоякісного процесу виявлено найбільші зміни всіх досліджуваних показників. Для хворих цієї групи характерно підвищення загальної протеолітичної, тромбін-, та плазмін-подібної активностей, активності еластази, вмісту фібриногену, α2-макроглобуліну, протромбінового пулу, рівня тканинного активатору плазміногену, інгібітору активатору плазміногену І типу та фактору фон Віллебранда, зменшення вмісту α1-ІП та уповільнення часу лізису фібринового згустку. Отримані результати розширюють відомості про стан компонентів системи гемостазу та свідчать про зміни вмісту та активності досліджуваних показників системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів. Основною причиною летальності при злоякісних новоутвореннях ЛОР-органів є місцеві рецидиви і метастази в лімфатичні вузли шиї, причому відмічено високу смертність хворих вже в перший рік після встановлення діагнозу. Використання стандартних критеріїв, заснованих на клінічних і морфологічних характеристиках пухлинного процесу для оцінки прогнозу перебігу захворювання є малоінформативними. Тому пошук додаткових показників, які могли б відображати фактичний стан пухлинної прогресії та визначати прогноз розвитку злоякісних новоутворень ЛОР-органів є актуальним. Загальновідомою є недостатня інформативність окремих показників чи маркерів онкозахворювань. Більш інформативним може бути використання величини, що об´єднує декілька параметрів. Отримані в роботі дані дозволили розробити прогностичний індекс, що враховував відміни від контролю доопераційних показників вмісту фібриногену, α2-макроглобуліну та рівня тромбін-подібної активності. Проведені нами дослідження свідчать про те, що порушення функціонування компонентів системи гемостазу викликають або супроводжують хронічні запальні процеси та розвиток новоутворень ЛОР-органів. Тому вивчення стану зсідаючої та фібринолітичної ланок системи гемостазу та їх інгібіторів при досліджуваних захворюваннях ЛОР-органів безсумнівно має теоретичне та практичне значення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Клись Ю. Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Клись Юлія Григорівна. - Київ, 2019. - 159 с.
Зібрання