Культ пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі: міфологічна модель

Дата
2023
Автори
Назарова Ліана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами нашого дослідження міфологічної моделі культу пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі у роботі висвітлено спільні та відмінні риси досліджуваного культу у міфологічній картині світу українців і мексиканців. У контексті дослідження з’ясовано роль впливу міфологічної свідомості на формування універсальних та самобутніх ознак у світогляді двох народів. Відповідно до завдань роботи, проведене дослідження дало змогу дійти наступних висновків: 1. Встановлено, що в межах сучасних наукових пошуків явище культ предків було об’єктом дослідження окремих дослідників, однак це не вичерпало завдань його вивчення та проведення компаративного аналізу двох етносів, які є географічно та історично віддаленими один від одного. 2. Проведено аналіз мексиканських міфів та легенд, пов’язаних з концептами СМЕРТЬ та ПРАЩУР. За результатами цього аналізу визначено три етапи формування концепту СМЕРТЬ у мексиканських народних творах: 1) ранній період: смерть, як правило, настає в результаті здійснення жертвопринесення і така смерть вважається обов’язком кожного члена етносу; 2) період переходу: існує віра в потойбічне життя, проте заперечується ідея воскресіння; 3) пізній період: дифузія вірувань, а як результат — можливість проникнення мертвих у світ живих межує з моментом оживлення. Окрім того, виокремлено дві групи легенд за уявленнями про постання та характерними ознаками першопредка: 1) образ пращура антропоморфізований, наділений здатністю до метаморфоз; 2) ототожнення пращура з племінним божеством. 3. Проаналізовано поховальну та поминальну обрядовість мексиканців, з’ясовано такі особливості: 1) варіанти поховання померлого визначаються способом його смерті; 2) наявні предмети-помічники, які виконують і утилітарну (допомагають небіжчику в подорожі на той світ), і знакову функції (виступають в ролі оберега); 3) в процесах підготовки переходу померлого на той світ учасникам обряду надаються певні ролі: всі дії над тілом виконують жінки, а дії над місцем поховання — чоловіки; 4) обов’язкова умова — емоційність (за винятком дитячих похорон); 5) в поминальній обрядовості нівелюються вікові обмеження; 4. Проведено аналіз реліктів українських міфів, пов’язаних з концептами СМЕРТЬ та ПРАЩУР. Було досліджено такі жанри народної творчості як: міфологічна легенда, етіологічна легенда, легенда про створення перших людей, казка та голосіння. В контексті досліджуваної тематики було проаналізовано такі образи-персонажі зазначених жанрів як: 1) демонологічні образи (упирі, русалки, потерчата, підміни та домовики); 2) категорія заставних мерців (вісильники, потопельники, покутники); 3) образ власне смерті; 4) образ Чорнобога та Марени. Одоративними повідомленнями виступає запах квітів та трав, що повинен сприяти контакту з мертвими. Тактильний рівень реалізується торканням ніг, п’яток померлого при прощанні з ним.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Назарова Л. Культ пращурів в українській та мексиканській традиційній культурі: міфологічна модель : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Назарова Ліана. – Київ, 2023. – 53 с.