Трансформація пріоритетів регіональної політики у сфері інформаційної безпеки (на прикладі країн АТР)

Дата
2022
Автори
Сябро Анастасія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено інформаційні та науково-технологічні чинники трансформації сучасної парадигми міжнародної безпеки; проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників до феномену міжнародної та національної інформаційної безпеки; представлено типологію поняттєвих категорій інформаційної безпеки; з’ясовано роль інформаційних та науково-технологічних зрушень у формуванні сучасної архітектури регіональної безпеки АТР, охарактеризовано політико-системні особливості стратегії інформаційної безпеки регіональних інститутів, зокрема, Асоціації держав Південно-Східної Азії, Шанхайської організації співробітництва та Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (QUAD); досліджено особливості стратегії інформаційної безпеки Японії та Індії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
Сябро А. В. Трансформація пріоритетів регіональної політики у сфері інформаційної безпеки (на прикладі країн АТР) : дис. … д-ра філософії : 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Сябро Анастасія Вікторівна. - Київ, 2022. - 220 с.
Зібрання