Синтез, будова та властивості молібдатів та фосфатів церію(ІІІ)

Дата
2021
Автори
Климишина Катерина Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Представлена кваліфікаційна робота присвячена взаємодії йонів церію(ІІІ) – церію(IV) у бінарних розчинах-розплавах, що містять фосфати, молібдати та фториди. Встановлено концентраційні та температурні умови одержання ряду подвійних молібдатів MICe(MoO4)2 (MI = Li, Na, K) зі структурою шеєліт та фосфатів Na3Ce(PO4)2, NaCe2(PO4)3 й KCe2(PO4)3 з каркасною будовою. На основі ІЧ спектроскопії, рентгенофазового аналізу, рентгеноструктурного аналізу монокристалу, люмінесцентної спектроскопії встановлено особливості їх будови та спектральні характеристики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Климишина К. Є. Синтез, будова та властивості молібдатів та фосфатів церію(ІІІ) : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 102 Хімія / Климишина Катерина Євгеніївна. - Київ, 2021. - 56 с.