Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв’язків з громадськістю

Дата
2016
Автори
Киричок Андрій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розглядаються основні теоретичні й практичні підходи до дослідження підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. Проаналізовано особливості історичного розвитку освіти в галузі PR. Визначено основні проблеми та недоліки вітчизняного й закордонного сегмента освіти у галузі PR. Проведено експертне дослідження PR-освіти в Україні та з’ясовано основні напрями покращення. Здійснено компаративний аналіз вітчизняних і закордонних програм підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю та визначено основні принципи побудови освітніх програм у галузі PR. За допомогою методу онлайн-опитування з’ясовано основні практичні методи й підходи до питання освіти за фахом зв’язків з громадськістю, а також оптимальне співвідношення теоретичної та практичної частини освітньої підготовки. Висвітлено особливості використання менторського підходу при підготовці фахівців із PR. Досліджено особливості інтеграції методу кейсових завдань, методу практичних завдань та методу ділових ігор у процес підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. На основі принципів послідовності, системності й неперервності визначено нову трирівневу модель підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю на основі компетентнісного підходу. Ключові слова: зв’язки з громадськістю, система підготовки, менторський підхід, освітня програма.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Киричок А. П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв’язків з громадськістю : дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.06 прикладні соціально-комунікаційні технології / Киричок Андрій Петрович. - Київ, 2016. - 19 с.
Зібрання