Вплив економічної дипломатії на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу

Дата
2017
Автори
Мамалига Олена Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі на основі вивчення та узагальнення наукових джерел визначено основні дефініції поняття економічна дипломатія в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, досліджено еволюцію економічної дипломатії в системі міжнародних економічних відносин, проаналізовано комплексну систему управління портфелями стратегії маркетингових комунікацій, програм (проектів) підприємств при здійсненні економічної дипломатії та здійснено огляд основних світових моделей реалізації економічної дипломатії. Розглянуто сучасні тенденції розвитку економічної дипломатії в умовах глобалізації, проведено дослідження застосування економічної дипломатії у практичній діяльності українських підприємств та здійснено аналіз механізму застосування економічної дипломатії в міжнародному підприємництві. Також розроблено модель оптимального вибору стратегії інноваційного управління зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, запропоновано напрями удосконалення економічної дипломатії українськими підприємствами та представлено модель ефективної економічної дипломатії для вітчизняних підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Мамалига О. О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мамалига Олена Олексіївна. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання