Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату

Дата
2016
Автори
Мойсеєнко Владислав Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі виконано експериментальне дослідження можливості обробки мікрохвильових сигналів за допомогою нерезонансного обернення хвильового фронту спінових хвиль, основаної на використанні паралельного параметричного накачування. Експериментально досліджено явище нерезонансного ОХФ СХ паралельним параметричним накачуванням, коли частота сигналу не співпадає з половинною частотою накачування. Показано можливість його використання для задач спектрального аналізу, мікрохвильової фільтрації та розділення мікрохвильових сигналів у плівках ЗІГ. Встановлено, що максимальне підсилення сигналів відбувається на половині частоти накачування, а смуга підсилення залежить від його потужності та тривалості. Отримано мінімальну смугу пропускання порядку 2 МГц; вдалося реалізувати розділення імпульсних сигналів близьких частот з різницею за несучою частотою більше 20 МГц і монохроматичних – 2 МГц, що добре узгоджується з результатами числового моделювання. Експериментально і теоретично досліджено ОХФ параметричним накачуванням за умов анізотропної дисперсії для випадку невзаємних ПМСХ. Виявлено, що ОХФ можливе лише з перетворенням частоти вниз, якщо пряма хвиля поширюється поблизу металізованої поверхні плівки. Максимальний зареєстрований зсув частоти досягав 800 МГц. Встановлено, що при заданому зовнішньому магнітному полі можлива стабілізація частоти оберненого сигналу при зміні частоти вхідного сигналу до 100 МГц. Запропоновано та експериментально апробовано методику дослідження спектрів СХ у тонких плівках ЗІГ за допомогою нелінійної взаємодії СХ. Встановлено, що дана методика дозволяє з похибкою в 2 Е визначати магнітне поле, що відповідає граничній частоті спектра СХ для заданої геометрії поля.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Мойсеєнко В. А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : дис. ...канд.фіз.-мат. наук : 01.04.03 — радіофізика / Мойсеєнко Владислав Анатолійович. - Київ, 2016. – 152 с.
Зібрання