Управління проєктом створення додатку мережі спортивно-оздоровчих комплексів "Rembo"

Дата
2022
Автори
Домашевський Денис Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках даної роботи було проведено аналіз середовища проєкту, галузі використання проєкту, а також PEST-аналіз, SWOT-аналіз, дослідження п’яти конкурентних сил Портера. Було проведено аналіз методологій проєктного менеджменту такі як, Waterfall методологія, Agile методологія, Scrum методологія, метод критичного шляху, метод критичного ланцюга, Kanban методологія та Prince2 методологія. Розроблено календарний план робіт проєкту та визначено його основні віхи, що дало змогу визначити тривалість та витрати на ресурси. Визначено організаційну структуру проєкту, склад команди, розроблено матрицю залежності. На основі розробленої модели в Microsoft Project був проведений аналіз відхилень по часу, вартості за допомогою методу освоєного обсягу. Побудовано план моніторингу та управління ризиками, а також план керування якістю проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Домашевський Д. І. Управління проєктом створення додатку мережі спортивно-оздоровчих комплексів "Rembo" : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Домашевський Денис Ігорович. - Київ, 2022. - 148 с.