Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму

Дата
2017
Автори
Трикашна Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячено розв’язанню проблеми формування англомовної соціокультурної компетентності в студентів-філологів із використанням автентичного художнього фільму в межах навчального тривалого проекту. У роботі конкретизовано поняття «соціокультурна компетентність», схарактеризовано її компонентний склад, описано автентичний художній фільм як засіб формування соціокультурної компетентності, з’ясовано особливості організації процесу формування соціокультурної компетентності з використанням автентичного художнього фільму у вигляді навчального проекту. Розроблено критерії відбору автентичних художніх фільмів, обґрунтовано та створено підсистему вправ / завдань, спрямовану на формування соціокультурної компетентності за допомогою автентичного художнього фільму. Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході експериментального навчання. Запропоновано інструмент для контролю та оцінювання рівня сформованості соціокультурної компетентності, підготовлено методичні рекомендації щодо організації процесу навчання для формування зазначеної компетентності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) / Трикашна Юлія Іванівна. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання