Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.)

Дата
2017
Автори
Рудюк Андрій Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено процес герботворення в Україні в часи незалежності. Розкрито нормативно-правову базу, яка впливає на процес створення, затвердження та використання територіальних та муніципальних гербів. Визначено теоретичну базу дослідження та проаналізовано термінологічний та понятійний апарат сучасної геральдичної науки. Встановлено, що на розвиток геральдики в Україні активно впливали науково-дослідні центри, такі як Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, УГТ, вищі навчальні заклади, краєзнавчі гуртки та спілки, інші громадські та приватні установи. Доведено, що в часи незалежності відроджуються національні традиції в територіальній та муніципальній геральдиці. Особливого значення набуває дослідження та актуалізація геральдичної проблематики на регіональному рівні, визначаються її особливості, зображальний та тематичний ряд. Українська територіальна та муніципальна геральдика, попри значні іноземні, ідеологічні, імперські впливи, зуміла виробити свої неповторні риси та продовжує свій розвиток у нових суспільних умовах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Рудюк А. В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991-2016 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Рудюк Андрій Валентинович. - Київ, 2017. – 19 с.
Зібрання