Оцінка інформативних параметрів моделі пружних коливань

Дата
2020
Автори
Земляна Владислава Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі представлена параметрична математична модель інформативних спектральних ознак, що характеризують стан міцності об'єкта. Стаціонарна поведінка цих параметрів говорить про незмінну поведінку міцності досліджуваного об'єкта. Зміна стану цих ознак супроводжує зміна стану міцності досліджуваного об'єкта, що може привести до не бажає наслідків при його експлуатації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Земляна В. О. Оцінка інформативних параметрів моделі пружних коливань : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 113 Прикладна математика / Земляна Владислава Олександрівна. - Київ, 2020. - 30 с.