Вплив акцентуацій характеру на рівень самоефективності студентів

Дата
2021
Автори
Кравчук Аліна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі дослідження літературних джерел було визначено, що одним із факторів, який впливає на рівень самоефективності студентів є схильність до певного типу акцентуацій характеру. Відповідно, студенти з різними типами акцентуацій будуть по-різному сприймати невдачі та перемоги і реагувати як на поставлені задачі так і на їх виконання, що буде впливати на рівень їх самоефективності. Такий ефективний прогноз сприяє самостійному інтересу і глибокій зосередженості в діяльності. Такі студенти ставлять перед собою амбітні цілі і підтримують сильну схильність до них, вони посилюють свої зусилля перед обличчям невдачі, швидко відновлюють своє почуття ефективності після збоїв або невдач, пояснюють відмову недостатністю зусилля або дефіцитом знань і навичок, які є досяжними. Такий підхід сприяє досягненням, знімає стрес і знижує вразливість до депресії. Уявлення про самоефективність пов'язане з очікуванням успіху і зазвичай призводить до позитивних результатів.Важливе значення відіграє самоефективність у студентському віці, адже успішне проходження цього періоду залежить не лише від загального інтелектуального розвитку, здібностей, інтересів та мотивів, але й від віри студента в себе, власну ефективність та спроможність В процесі проведення емпіричного дослідження було порівняно та визначено вплив акцентуацій характеру на рівень самоефективності студентів. Було встановлено, що студенти з низькими та середніми показниками у навчанні більш схильні до прояву педантичного типу акцентуації характеру, ніж студенти, що мають високий фактичний бал. Також, різниця була виявлена між показниками групи студентів з середніми та високими показниками у навчанні, що свідчить про схильність студентів з середніми показниками у навчанні до даного (педантичного) типу акцентуацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кравчук А.О. Вплив акцентуацій характеру на рівень самоефективності студентів : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Кравчук Аліна Олександрівна. - Київ, 2021. – 99 с.