Автоматизація установки для вимірювання спектрів фото- таелектролюмінесценції

Дата
2021
Автори
Шапіренко Олександр Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи було замінено старий блок керування кроковими двигунами на платі ET3401 на новий, який працює на мікроконтролері ATMega328P у складі платформи Arduino Uno. Написано код для керування кроковими двигунами, яким був запрограмований відповідний мікроконтролер. Також було покращено параметри імпульсів ФЕПа та розширено його динамічний діапазон, впроваджено автономну систему термостабілізації ФЕПа, оптимізовано та доповнено програми та алгоритми для виконання вимірів. Написано програму для обміну інформації між мікроконтролером та ПК через COM-порт. Виконано апробацію установки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Шапіренко О. Ю. Автоматизація установки для вимірювання спектрів фото- таелектролюмінесценції : випускна кваліфікаційна робота магістра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Шапіренко Олександр Юрійович. - Київ, 2021. - 56 с.