Вплив нудьги на схильність до соматичних розладів у юнацькому віці

Дата
2023
Автори
Валєєв Ярослав Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження впливу нудьги на схильність до соматичних розладів у юнацькому віці встановило складний взаємозв’язок між стресом, особистісними рисами, і психологічними станами, такими як нудьга, та соматичним здоров'ям. Виявлено, що схильність до нудьги значною мірою прогнозує рівень стресу і тісно пов'язана з певними рисами особистості, зокрема екстраверсією та добросовісністю. В освітніх установах розуміння впливу особистісних особливостей і нудьги на сприйняття стресу може стати основою для розробки стратегій, спрямованих на підвищення залученості, добробуту та академічної успішності студентів. Адаптація методів викладання до особистісних особливостей учнів може потенційно зменшити нудьгу і стрес, що призведе до більш ефективного навчання. Позакласні заходи також можуть бути структуровані таким чином, щоб заохочувати участь учнів з різними типами особистості, допомагаючи таким чином зменшити нудьгу. У сфері охорони психічного здоров'я ці висновки підкреслюють важливість особистісних рис і нудьги як значущих чинників сприйняття стресу. Ця інформація може бути використана для розробки цілеспрямованих втручань, спрямованих на зниження рівня стресу серед осіб юнацького віку. В ході проведеного дослідження не було виявлено прямого впливу нудьги на соматичні розлади. Це може свідчити про те, що нудьга не є безпосереднім детермінантом соматичних порушень, але може відігравати роль модератора впливу інших факторів, таких як стрес. Наслідки такого впливу можуть бути неоднозначними, тому обов'язковим є подальше дослідження цього взаємозв'язку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Валєєв Я. В. Вплив нудьги на схильність до соматичних розладів у юнацькому віці : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Валєєв Ярослав Валерійович. - Київ, 2023. - 85 с.