Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних аміно-сульфонових кислот

Дата
2018
Автори
Жерш Сергій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено синтезу похідних конформаційно обмежених аміносульфонових кислот та дослідженню конформаційної поведінки модельних пептидів, що містять залишки циклічних аміносульфонових кислот. Розроблено підхід до синтезу конформаційно обмежених насичених гетероциклічних сульфохлоридів. Синтезовано міні-бібліотеку з дев’яти насичених гетероциклічних сульфохлоридів, які є похідними азетидину, піролідину та піперидину. Сульфохлориди одержані з загальними виходами 19–88% у мультиграмових кількостях, виходячи з відповідних Cbz-захищених аміноспиртів. Розроблено зручний спосіб одержання 1-(піролідин-2-іл)-1Н-азолів, 1-(піперидин-2-іл)-1Н-азолів та 1-(піперидин-3-іл)-1Н-1,2,4-триазолів шляхом алкілювання азолів (а саме піразолів, імідазолів та триазолів) дією N-Cbz-пролінол мезилатом або його аналогами та подальшим зняттям захисту. Досліджено конформаційну поведінку модельних пептидів,що містять фрагмент піролідинметансульфонової кислоти (2PyMS) як в кристалічному стані за допомогою рентгеноструктурного дослідження, так і в розчині з використанням ІЧ- та ЯМР спектроскопії. Було досліджено конформаційну поведінку чотирьох модельних пептидів PhC(O)-3AzeS-Phe-NHiPr, PhC(O)-4PiMS-Phe-NHiPr, PhC(O)-Ala-3AzeS-Phe-NHiPr та PhC(O)-Ala-4PiMS-Phe-NHiPr, що містять залишки 3-азетидин-сульфонової (3AzeS) та 4-піперидинметансульфонової (4PiMS) кислот, як в кристалічному стані за допомогою рентгеноструктурного дослідження, так і у розчині, використовуючи ІЧ- та ЯМР спектроскопію. Встановлено, що в кристалічному стані обидва модельні ди- та трипептиди набувають розгорнутих конформацій та демонструють значну конформаційну гнучкість. Ключові слова : сульфохлориди; сульфаміди; сульфопептиди; насичені нітрогеновмісні гетероцикли; молекулярна жорсткість; конформаційне обмежен-ня; конформаційна поведінка; лідер-орієнтований синтез.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Жерш С. А. Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних аміно-сульфонових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 Органічна хімія / Жерш Сергій Анатолійович. - Київ, 2018. - 156 с.
Зібрання