Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття

Дата
2016
Автори
Бідзіля Юрій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено пресу Закарпаття як важливий соціальний інститут, що впливає на специфіку етнічної та громадянської ідентичності цього регіону крізь призму толерантності в міжнаціональній комунікації. На тлі суспільно-історичних умов відстежено основні етапи й проблеми розвитку закарпатського поліетнічного інформаційного континууму, розкрито особливості його функціонування під владою різних країн та державних утворень. Проаналізовано специфіку інформаційного чинника як своєрідного маркера у формуванні етнічних спільнот краю та їхніх культур з позиції соціальної комунікативістики. Досліджено взаємозв'язки між розвоєм періодики українських спільнот Словаччини, Румунії та Угорщині й піднесенням їхнього національного й культурно-просвітницького руху.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Бідзіля Ю. М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ...д-ра соц.ком. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Бідзіля Юрій Михайлович. - Київ, 2016. – 40 с.
Зібрання