Правові основи публічного адміністрування фермерських господарств в Україні

Дата
2022
Автори
Копиця Марія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
In the dissertation, for the first time in the Ukrainian doctrine of agrarian law, a theoretical conclusion has been made that in the Ukrainian doctrine of agrarian law, the concept of "public administration of farms" should be considered as a new agrarian-legal category in combination with such legal categories commonly used in agrarian-legal science and legislation, as "state regulation of agrarian legal relations" and "state management in the field of agriculture" in their systemic and structural connection with other elements of agrarian law of Ukraine. Keywords: public administration, farming, public-private partnership, agroindustrial complex, agriculture, State Agrarian Register, public services.
У дисертації вперше в українській доктрині аграрного права зроблено теоретичний висновок про те, що в українській доктрині аграрного права поняття «публічне адміністрування фермерських господарств» необхідно розглядати як нову аграрно-правову категорію у поєднанні з такими загальновживаними у аграрно-правовій науці і у законодавстві правовими категоріями, як «державне регулювання аграрних правовідносин» та «державне управлінням у сфері сільського господарства» у їх системно-структурному зв’язку з іншими елементами аграрного права України. За результатами дисертаційного дослідження сформульований висновок, що в українській доктрині аграрного права поняття «публічне адміністрування фермерських господарств» необхідно розглядати як нову аграрно-правову категорію у поєднанні з такими загальновживаними у аграрно-правовій науці і у законодавстві правовими категоріями, як «державне регулювання аграрних правовідносин» та «державне управлінням у сфері сільського господарства» у їх системно-структурному зв’язку з іншими елементами аграрного права України. Це означає, що поняття «державне управління у сфері сільського господарства» охоплює діяльність виконавчих органів державної влади з реалізації функцій і повноважень з аграрних питань на засадах «влади і підпорядкування», тоді як поняття «державне регулювання» охоплює діяльність не лише органів державної влади, а й органів законодавчої влади, місцевого самоврядування з реалізації останніми належних їм функцій у сфері сільського господарства і соціальної сфери села. Ключові слова: публічне адміністрування, фермерське господарство, публічно-приватне партнерство, агропромисловий комплекс, сільське господарство, Державний аграрний реєстр, публічні послуги.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Копиця М.А. Правові основи публічного адміністрування фермерських господарств в Україні : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Копиця Марія Анатоліївна. - Київ, 2022. - 237 с.
Зібрання