Дослідження якісних та кількісних параметрів земельних угідь для забезпечення земельно-оціночних робіт засобами ГІС та ДЗЗ

Дата
2023
Автори
Безгодкова Юлія Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальні та достовірні дані про земельні ділянки є важливою складовою ведення державного земельного кадастру, основою для сплати податкових платежів та є необхідними для забезпечення охорони і раціонального використання земель. Використання ГІС та даних ДЗЗ значно полегшує процес збору, обробки та аналізу геопросторової інформації. В ході дослідження проведено: - аналіз літературних джерел в області земельно-оціночних робіт та визначено, що основними прогалинами існуючих методик оцінки є використання застарілих картографічних та статистичних даних і наявність невизначеностей та недосконалість в діючій нормативно-правовій базі; - за допомогою використання об’єктно-орієнтованого аналізу OBIA виконано сегментацію та виділено межі земельних угідь для подальшої їх класифікації; - залучено алгоритми об’єктно-орієнтованого аналізу в середовищі ГІС з метою класифікації виду угідь. Визначено оптимальні параметри класифікації в межах досліджуваної території. Визначено, що землі забудови, їх відсоткове співвідношення до загальної кількості земель становить 35%, землі сільськогосподарського призначення 33,3%, ліси - 29,5%, водні об’єкти - 2,1%. Оцінка точності становить 77,8%. Порівняно виконані класифікації знімків за 2016 та за 2022 роки, в ході чого виявлено певні кількісні зміні у структурі земель, а саме зросла кількість забудованих територій на 1,3 % за 6 років в більшій мірі за рахунок земель сільськогосподарського призначення та земель лісового фонду. За допомогою матриці помилок оцінено точність класифікації, що становить 77,76%; - застосовано емпіричну модель ерозійності ґрунту RUSLE. Виявлено, що найвищі показники ерозійної небезпеки в межах Дмитрівської ОТГ зосереджені на землях сільськогосподарського призначення зі схилом більше 3 градусів на території сіл: Бузова, Горбовичі, Шпитьки та Дмитрівка. Для 74,4% земель (95 км2) характерний нормальний або незначний тип ерозії. На 15,6 % земель переважає помірний тип ерозії. 6,8% займають землі з сильною ерозією та 3,2 % з дуже сильною. Усереднений показник втрти ґрунту 0,211 т/га/рік.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Безгодкова Ю. В. Дослідження якісних та кількісних параметрів земельних угідь для забезпечення земельно-оціночних робіт засобами ГІС та ДЗЗ : кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Безгодкова Юлія Валентинівна. - Київ, 2023. - 91 с.