Метод аналізу ризиків в системах управління інформаційною безпекою

Дата
2023
Автори
Макушенко Артем Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі було розглянуто важливі аспекти аналізу ризиків в системі управління інформаційною безпекою (СУІБ) організації. Кожен метод аналізу ризиків має свої переваги та недоліки, і вибір методу залежить від потреб та ресурсів організації. Було проведено аналіз ризиків в системах управління інформаційною безпекою (СУІБ). Під час аналізу виявлено та оцінено потенційні загрози для інформаційних активів. Головною метою ефективного аналізу ризиків було з'ясувати, що може загрожувати конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Було розглянуто різні методи аналізу ризиків, які використовуються для створення ефективної системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) в організаціях. Проведений огляд та порівняльний аналіз цих методів дозволив виявити їх переваги, недоліки та сферу застосування. Визначено роль Системи управління інформаційною безпекою та стандарту ISO 27001 у впровадженні таких систем. Підкреслено переваги систем управління інформаційною безпекою і їх важливість для організацій. Представлено метод аналізу ризиків та результати аналізу і оцінки ризиків. Ключові слова: аналіз ризиків, системи управління інформаційною безпекою, методи аналізу ризиків, інформаційна безпека, загрози, вразливості, оцінка ризиків, управління ризиками, методології оцінки ризиків, ідентифікація ризиків, запобігання інцидентам безпеки, моделі ризику.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Макушенко А. І. Метод аналізу ризиків в системах управління інформаційною безпекою : пояснювальна записка кваліфікаційної роботи : 125 Кібербезпека / Макушенко Артем Ігорович. - Київ, 2023. - 73 с.