Ігрові стратегії альманаху «Літературний ярмарок» у контексті експериментальної літератури 1920-30-х років

Дата
2017
Автори
Назаренко Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано основні підходи до потрактування феномену гри у культурі, окреслено особливості цього складного явища у тлумаченні різних дослідників та шкіл. Антропологічний підхід Й. Гейзінги та концепція «карнавалізації» М. Бахтіна розглядаються як взаємодоповнюючі, що дозволяє всебічно проаналізувати складні літературні явища. Альманах «Літературний ярмарок» розглядається передовсім у контексті явища експериментального письма. Визначено специфіку журналу як цілісного тексту поряд з іншими самобутніми зразками літературної періодики кінця 1920-х років. У роботі розглянуто ігрові стратегії та їхню реалізацію на різних рівнях тексту альманаху. «Літературний ярмарок» одночасно вписаний у кілька контекстів: елементи ярмаркового дійства, барокова традиція, риси карнавалу та меніппеї, різні типи містифікацій та оригінальні авторські маски створюють складну, багатозначну текстову структуру. А ця структура моделює культуру загалом, якою її мислили автори «Літературного ярмарку». Ключові слова: гра, експериментальне письмо, журнал, ярмарок, бароко, карнавалізація, містифікація, авторська маска.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Назаренко В. М. Ігрові стратегії альманаху «Літературний ярмарок» у контексті експериментальної літератури 1920-30-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Назаренко Вікторія Миколаївна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання