Діяльність недержавних пенсійних фондів України в умовах невизначеності

Дата
2022
Автори
Сичук Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі обґрунтована необхідність та сутність НПФ. Виділені та досліджені основні завдання НПФ. Визначено переваги та недоліки недержавного пенсійного забезпечення. Здійснена класифікація НПФ та охарактеризовано особливості їх діяльності. Узагальнено ризики в діяльності НПФ. Наведено приклади можливих факторів, які спричиняють неефективну діяльність НПФ. Виявлено та охарактеризовано чотири основних етапи становлення та розвитку НПФ в Україні. Проаналізовано законодавчу базу щодо функціонування НПФ в Україні. Здійснено фінансовий аналіз ринку НПФ в Україні та визначено їх конкурентні переваги на вітчизняному ринку фінансових послуг. Проаналізовано кількість учасників НПФ за статевою ознакою у розрізі вікових груп. Досліджено структуру активів НПФ в рамках інвестиційної діяльності. Прораховано індекс Герфіндаля-Гіршмана, який свідчить про концентрацію на ринку. Виявлено ефективно-діючі НПФ в Україні. Проведено дослідження пенсійних програм декількох найбільших недержавних пенсійних фондів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Сичук О. Діяльність недержавних пенсійних фондів України в умовах невизначеності : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Сичук Олександр Володимирович. - Київ, 2022. – 61 с.