Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора

Дата
2017
Автори
Тимченко Інна Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційні роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання – удосконалення методичного інструментарію оцінювання рівня організаційного розвитку вертикально-інтегрованих холдингів з метою формування стратегій розвитку його СЗГ та узгодження їх в корпоративну стратегію енергетичного холдингу. У роботі встановлено, що організаційний розвиток – це поступовий процес управління змінами, що здійснюються на підприємстві з метою підвищення ефективності діяльності та реалізації стратегічних цілей. Узагальнення наукових підходів до визначення сутності поняття «організаційний розвиток» дало змогу визначити основні напрями розвитку підприємств: злиття, поглинання, реструктуризація, внутрішнє зростання. На підставі узагальнення існуючих теоретичних засад теорій організаційного розвитку та стратегічного управління визначено, що під організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів слід розуміти це комплексний, стратегічно орієнтований процес якісних змін організаційного профілю холдингу, який ґрунтується на принципах комбінації просторових та вертикальних зв’язків, що здатні до субституційного та комплементарного оперування на пріоритетних ринках із метою досягнення стратегічних цілей холдингу. Це дає змогу поглибити розуміння процесів організаційного розвитку ВІХ та аргументувати доцільність оптимізації управлінських технологій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Тимченко І. П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тимченко Інна Петрівна. - Київ, 2017. - 321 с.
Зібрання