Військово-морська політика США 1909-1922 рр.

Дата
2016
Автори
Черняєв Валерій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджується історичний розвиток військово-морської політики США в 1909-1922 рр. Проаналізовано та структуровано історіографію та джерельну базу проблеми, визначено її особливості як на внутрішній, так і на зовнішній політичних аренах. Лише з кінця ХІХ ст. військово-морській політиці почали надавати важливе значення в суспільно-політичному житті Сполучених Штатів. Однак, за короткий термін американський флот за рівнем могутності зрівнявся з королівським флотом Великої Британії. Автором розглянуто ключові зміни у військово-морській політиці США в період 1909-1922 рр. Досліджено військове кораблебудування напередодні та підчас Першої світової війни. Висвітлюється тісний зв'язок між розвитком військового флоту, зовнішньою політикою та міжнародним становищем Сполучених Штатів під час кардинальних та швидких змін у міжнародних відносинах початку XX ст. У дисертації окремо розглянуто головні аспекти технічної модернізації військових кораблів та ставлення різних політичних діячів до необхідності створення могутнього військового флоту. Ключові слова: США, військово-морський флот, зовнішня політика, дипломатія, міжнародні відносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Черняєв В. С. Військово-морська політика США 1909-1922 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Черняєв Валерій Сергійович. - Київ, 2016. - 18 с.
Зібрання