Лінгвальні засоби репрезентації сучасного українськомовного рекламного дискурсу

Дата
2023
Автори
Огульчанська Каріна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є системний аналіз лінгвальних засобів рекламного дискурсу маркетингової комунікації. Об’єкт дослідження: корпус маркетингових текстів сучасного українськомовного рекламного дискурсу. Предмет дослідження: лінгвальні засоби репрезентації сучасного українськомовного рекламного дискурсу. Під час дослідження були проаналізовані інформаційні джерела та проведений аналіз даних, що дозволило отримати важливі уявлення про особливості розвитку сучасного українського рекламного дискурсу. Результати дослідження продемонстрували та сприяли виокремленню основних параметрів рекламного дискурсу, а саме: фоностилістичних, лексико-семантичних й синтаксикологічних. Дослідження підтвердило наявність кореляційних зв'язків між використанням лінгвальних засобів і ефективністю просування рекламованих товарів/послуг. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що нові знання і нові тенденції створення рекламних текстів вимагають все нових засобів для передачі і отримання інформації, що призводить до розширення поля лінгвальних засобів, а отже, до необхідності перегляду вже існуючих класифікацій для їх доповнення та уточнення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Огульчанська К. Лінгвальні засоби репрезентації сучасного українськомовного рекламного дискурсу : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Огульчанська Каріна. – Київ, 2023. – 46 с.