Вивчення стигматизації ветеранів з використанням кластерного аналізу

Дата
2021
Автори
Олійник Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами дослідження історії розвитку теорії стигматизації та її особливостей у соціологічному та військовому аспектах, у роботі зроблено висновок, що явище стигматизації є різностороннім та складним суспільним явищем, що може впливати на соціальне самопочуття її членів. Для опису такого явища була розроблена значна кількість класифікацій і видів стигм, а в контексті цієї робити особливо цікавими є суспільна та самостигматизація, негативна та позитивна стигматизація. У військовому контексті явища стигматизації важливим є врахування особливостей ПТСР як однієї з основних причин стигматизації. Загалом теорія стигматизації, військова стигматизація зокрема, є перспективним напрямом соціологічних досліджень, що продовжує розвиватись та доповнюватись. Також у дослідженні зроблено висновок, що вдосконалення системи психологічної та соціальної адаптації на даний момент може стати підставою для уникнення негативних наслідків для українського суспільства в майбутньому. Як показує проведене дослідження стигматизації ветеранів сприяє більша половина українського суспільства, оскільки ця тема є актуальною на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Олійник В. В. Вивчення стигматизації ветеранів з використанням кластерного аналізу : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Олійник Вікторія Володимирівна. - Київ, 2021. – 53 с.