Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів

Дата
2016
Автори
Кушнерик Юрій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим комплексним монографічним науковим дослідженням, в якому на основі загальних положень теорії кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології, а також результатів вивчення матеріалів судово-слідчої та прокурорської практики, узагальнення статистичних даних і проведеного анкетування практичних працівників, здійснено комплексне кримінально-процесуальне та криміналістичне дослідження процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів. У роботі розглянуто поняття й сутність процесуального керівництва досудовим розслідуванням, встановлено його співвідношення з прокурорським наглядом, визначені правові основи процесуального керівництва досудовим розслідуванням, його мета й завдання. Визначені повноваження прокурора-процесуального керівника досудовим розслідуванням та здійснено їх класифікацію. У дисертації проаналізовано особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів під час початку досудового розслідування, в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування, під час повідомлення особі про підозру, а також на подальшому та заключному етапах розслідування грабежів та розбійних нападів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кушнерик Ю. А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Кушнерик Юрій Анатолійович. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання