Психологічні особливості сприймання анімаційної реклами лікарських препаратів

Дата
2021
Автори
Сінгур Вікторія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження проаналізовано психологічні особливості сприймання анімаційної реклами лікарських засобів, виявлено взаємозв’язки між психологічними характеристиками споживачів та різницю сприймання реклами різною цільовою аудиторією.У результаті здійсненого теоретичного аналізу виявлено основні підходи до визначення понять «реклама», «анімація», «лікарські засоби», «рекламне повідомлення». Визначено основні види, функції та форми анімаційної реклами лікарських засобів. З’ясовано основні вимоги до реклами лікарських засобів у законодавчому плані. Визначено основні психологічні технології та методики впливу анімаційної реклами на реципієнтів. Охарактеризовано особливості використання анімаційної та «живої» реклами, як з технічного, так і з психологічного боку. Визначено провідні мотиви, які використовують у рекламі лікарських засобів. Виявлено, зокрема, що основними перевагами анімаційної реклами лікарських засобів є її атрактивна дія, здатність викликати позитивні емоції, знімати напругу при рекламуванні «незручних» проблем зі здоров’ям. Розроблено загальну методологічну схему дослідження психологічних особливостей сприймання анімаційної реклами. Здійснено аналіз загальних психологічних характеристик усіх досліджуваних. Виявлено, що здоров’я займає провідне місце в системі цінностей респондентів. В ієрархії інструментальних цінностей особливого значення здоров’ю надають респонденти у до 30 років. Джерелом інформації про здоров’я та шляхи подолання нездужання для більшості респондентів є родичі і друзі, потім – лікарі. ЗМІ загалом та реклама не здаються надто популярними джерелами інформації, виключення складають тільки люди старшого покоління. Виявлені були певні статеві особливості у ставленні до здоров’я: жінки мають більш адекватне ставлення до здоров’я; у них вища ступінь поінформованості або компетентності в сфері здоров’я, а їх дії більшою мірою відповідають вимогам здорового способу життя. Виявлено певні закономірності у сприйманні анімаційної реклами респондентами з різними показниками ставлення до здоров’я та тривожності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Сінгур В. С. Психологічні особливості сприймання анімаційної реклами лікарських препаратів : дипломна робота… магістр : 053 Психологія / Сінгур Вікторія Сергіївна. - Київ, 2021. – 121 с.