Міфологеми сучасної української національної свідомості

Дата
2023
Автори
Дерюга Катерина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході досліджень даної теми описано, що в основі асоціацій, які народжуються міфом, лежить не ідея подібності, як при формуванні метафоричного асоціативного зв'язку між об'єктами, а приналежність до бінарної опозиції, яка не відокремлює спільних та специфічних денотативних ознак. Встановлено, що мова та метафора є результатом і виявом «народного духу» і водночас визначають національну самостійність спільноти, закодовуючи у своїх структурах особливу національну світоглядну систему. У мові відображаються, як вважав Е. Кассірер, як логічні, так і міфологічні форми мислення. Мова є не просто засобом комунікації, але й важливим фактором формування та вираження культурних ідентичностей, включаючи національну свідомість і специфіку мислення. Досліджено на прикладі певних видатних діячів, що не тільки твори, а й власне життя митців може слугувати для міфотворчості і, пізніше, вжитку метафор задля описання героїчних подвигів окремої людини, в якій символізується боротьба всього українського народу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Дерюга К. В. Міфологеми сучасної української національної свідомості : кваліфікаційна робота : 034 Культурологія / Дерюга Катерина Валеріївна. - Київ, 2023. - 53 с.