Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України

Дата
2016
Автори
Ільїн Юрій Павлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасного гідрометеорологічного режиму Азовського і Чорного морів за низкою основних показників, з акцентом на тенденції їхніх багаторічних змін, на основі інформації берегової мережі гідрометеорологічних спостережень та баз океанографічних даних. Встановлено, що основні кліматичні зміни метеорологічного режиму полягають у зниженні вітрової активності, загальній тенденції підвищення температури повітря, а також збільшення кількості атмосферних опадів. Зміни у гідрологічному режимі морів виявляються у підвищенні температури води на поверхні моря, пом'якшенні льодових умов, зростанні рівня моря і зменшенні поверхневої солоності води. Шляхом застосування методів факторного, регресійного і спектрального аналізу досліджено структуру і основні фактори довготривалої мінливості гідрометео-рологічних умов чорноморського узбережжя України як єдиного географічного об'єкту у порівнянні зі змінами інформативних індексів глобальних кліматичних сигналів. Вперше за натурними даними кількісно оцінено відносний внесок глобальних і регіональних чинників у міжрічну та кліматичну мінливість показників гідро-метеорологічного режиму. Визначено співвідношення різних видів мінливості (лінійний тренд, низькочастотні квазіперіодичні варіації та високочастотні міжрічні флуктуації) у сумарній дисперсії середніх річних і п’ятирічних метеорологічних і гідрологічних величин. Досліджено кліматичні зміни складових водного балансу Чорного моря та їхнього впливу на водообмін через систему Турецьких проток. Довготривалі зміни у прісноводному бюджеті Чорного моря (які пояснюються зменшенням випаровування і збільшенням опадів як регіональним наслідком глобальних змін клімату) призвели у 1960-1998 рр. до значного зростання параметрів водообміну у системі Чорного, Мармурового і Егейського морів порівняно з попереднім періодом 1923-1959 рр. За даними багаторічних океанографічних спостережень вивчено реакцію характерних елементів гідрологічної структури і динаміки вод діяльного шару Чорного моря на кліматичні зміни метеорологічних процесів у приводній атмосфері. Показано, що на північно-західному шельфі спостерігається довготривале посилення процесу весняно-літнього розпріснення поверхневих вод під дією кліматичного зростання західної і північної складових вітру. У придонному шарі прибосфорського шельфу відбувалося зниження надходження солоних вод Мармурового моря завдяки кліматичному зростанню прісноводного бюджету Чорного моря і відповідного відтоку води через Босфор. Аналіз рядів динамічних висот на станціях «вікових» розрізів дозволив виявити послаблення Кримської галузки Основної чорноморської течії у період 1960 – 1990-х років під впливом кліматичного потепління та трансформації поля вітру. Проаналізовано внутрішньорічні зміни в структурі вод холодного проміжного шару як індикатора інтенсивності Севастопольського антициклонічного круговороту біля звалення глибин північно-західної частини Чорного моря. Отримано емпіричні залежності параметрів ХПШ в зоні круговороту у весняно-літній сезон від індексу суворості попередньої зими. Ключові слова: клімат, гідрометеорологічний режим, водний баланс, потепління, розпріснення, Основна чорноморська течія, холодний проміжний шар
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Ільїн Ю. П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Ільїн Юрій Павлович. - Київ, 2016. - 35 с.
Зібрання