Ціннісний портрет українських виборців

Дата
2020
Автори
Малоголовчук Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Трансформація політичного простору в Україні та поява нових виборчих сегментів актуалізує у соціологічному дискурсі проблематику вивчення орієнтирів виборців. Цінності є важливою складовою суспільних настроїв, однак мало розробленою темою в контексті ціннісного аспекту виборчих практик. Ця робота і спрямована на розширення уявлення щодо цінностей виборців у сучасному українському суспільстві. У роботі представлені теоретико-методологічні підходи до вивчення цінностей та виборчих практик в соціології, які стали основою для здійснення конструювання портрету українських виборців. Завдяки комплексному аналізу ціннісних характеристик, зовнішньополітичних симпатій та соціально-демографічних категорій виборців, було сформовано ціннісний портрет виборців загалом та портрети прихильників сучасний політичних партій. Виборці тих чи інших партій відрізняються за ступенем важливості для них цінностей індивідуалізму, відкритості до змін, консерватизму, самоствердження, що і показано в дослідженні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Малоголовчук Т. О. Ціннісний портрет українських виборців : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Малоголовчук Тетяна Олександрівна. - Київ, 2020. - 132 с.