Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури

Дата
2017
Автори
Біліченко Іван Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному теоретичному дослідженню теоретичних та практичних засад правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури в Україні. У роботі проведено ґрунтований історико-правовий аналіз юридичних підстав виникнення та припинення трудових правовідносин працівників прокуратури, досліджено особливості правових підстав виникнення та припинення трудових правовідносин працівників прокуратури у деяких зарубіжних країнах. Здійснено поглиблений науково-теоретичний аналіз специфіки диференціації правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури, визначено правовий статус її працівника як суб’єкта досліджуваних правовідносин, визначено особливості змісту останніх за участі працівників прокуратури. Розкрито правові підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин працівників прокуратури. Обґрунтовано пропозиції про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових правовідносин за участі працівників прокуратури з метою вдосконалення правового регулювання цієї групи правовідносин. Ключові слова: працівник прокуратури, правове регулювання, трудові правовідносини, фактичний склад, трудова правосуб’єктність, підстави виникнення трудових правовідносин, підстави зміни трудових правовідносин, підстави припинення трудових правовідносин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Біліченко І. С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Біліченко Іван Сергійович. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання