Охорона прав інтелектуальної власності в умовах використання концепції відкритих інновацій

Дата
2022
Автори
Ярмолюк Анастасія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вперше проаналізовано поняття та особливості концепції відкритих інновацій за законодавством України з урахуванням досвіду та на підставі аналізу законодавства ЄС та країн-членів ЄС, США та країн Азії саме з позиції права інтелектуальної власності, а не з позиції економічних досліджень, що є поширеним у науковій літературі.Особливу увагу приділено вивченню динаміки інноваційних процесів в Україні та інших країнах світу. Проведено ґрунтовний аналіз стану розвитку інноваційної екосистеми України з використанням показників «Global Innovation Index 2022» та інших авторитетних рейтингів у цій сфері. Детально сформульовані особливості інноваційної діяльності в умовах розвитку цифрової економіки, заснованої на знаннях, креативності та інноваціях. Визначено новітні тенденції, притаманні сучасному етапу розвитку інноваційної діяльності, що набуває сьогодні переважно циклічно-мережевого характеру. Доведено, що розвиток «Індустрії 4.0» спричиняє трансформацію інноваційного процесу на засадах відкритості та поширення співпраці із зовнішніми технологічними партнерами. В дисертаційному дослідженні вказано особливості провадження інноваційної діяльності основними суб’єктами середовища відкритих інновацій, що сприяють формуванню відкритих інноваційних екосистем. Виявлено основні підходи до тлумачення поняття стартапу та розглянуто правове регулювання його діяльності в Україні та інших країнах світу. Охарактеризовано теоретичні засади та окреслено правову сутність поняття стартап-екосистеми з позиції права інтелектуальної власності. Автором визначено основні ознаки інноваційних технологічних стартапів, а також проведено їх порівняльний аналіз із малими інноваційними підприємствами. В дисертаційній роботі наведено новітні підходи до стадій розвитку стартапу, а також досліджено основні проблеми та ризики, які виникають перед розробниками інноваційних технологічних стартапів у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Автором запропоновано вперше на законодавчому рівні України закріпити власні визначення понять: інноваційного технологічного стартапу, Стартап школи та стартап-екосистеми. Розкрито основні тенденції трансформації закладів вищої освіти (ЗВО) в підприємницькі університети та визначено правові засади їх інноваційної діяльності з метою забезпечення партнерства освітнього та наукового секторів і суб’єктів господарювання, що зумовлено актуальними процесами прискорення глобалізації та інтеграції ЗВО до європейського освітнього співтовариства. Автором досліджено різні погляди вчених щодо правової природи та форм прояву підприємницьких університетів. У дисертаційній роботі охарактеризовано перспективи та пропонується створення платформ відкритих інновацій, проаналізовано правові аспекти охорони прав інтелектуальної власності при їх функціонуванні, а також розглянуто правову сутність краудсорсингу відкритих інновацій в умовах цифрової трансформації. Автором запропоновано вперше на законодавчому рівні України закріпити власні визначення понять платформи відкритих інновацій і краудсорсингу відкритих інновацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ярмолюк А. А. Охорона прав інтелектуальної власності в умовах використання концепції відкритих інновацій : дис. ...д-ра філос. наук : 081 – право / Ярмолюк Анастасія Андріївна. - Київ, 2022. – 262 с.
Зібрання