Особливості сприймання емпатії політичного лідера як чинник вибору

Дата
2021
Автори
Михненко Вероніка Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході теоретичного аналізу було встановлено визначення емпатії, а також проаналізовано різні її характеристики. Так, зазначено вікові та гендерні особливості емпатії, її механізми та чинники. Визначено вплив емпатії на політичну діяльність. Також для більш детальної побудови емпіричного дослідження проаналізовано особливості електорального вибору і визначено роль емоцій в електоральному процесі. У дипломній роботі було встановлено різну силу кореляційного зв’язку між запитаннями опитувальника щодо виступу політичних лідерів та шкалами Міжперсонального опитувальника емпатії (IRI) М. Девіса. У ході факторного аналізу було виділено 3 фактори для кожного із політичних лідерів. Тим не менш, визначено в цьому аналізі, що для респондентів запитання опитувальника були здебільшого про загальний опис політиків. У результаті факторного аналізу визначено відсоток поясненої дисперсії, яку пояснює кожен із виділених факторів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Михненко В. Ю. Особливості сприймання емпатії політичного лідера як чинник вибору : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Михненко Вероніка Юріївна. - Київ, 2021. – 127 с