Електронне урядування як механізм модернізації інститутів демократії

Дата
2021
Автори
Кривопалий Данило
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Джерельну базу роботи сформував репрезентативний матеріал, який умовно можна поділити на декілька груп. Перша група джерел присвячена становленню та розвитку інформаційного суспільства. У даному напрямку здійснювали наукові пошуки такі дослідники як Д. Белл, Р. Карц, М. Кастельс, Е. Тоффлер тощо. До другої групи джерел можна віднести монографії, наукові праці та статті, в яких знайшли відображення окремі питання даної бакалаврської роботи, що розкривають концептуальні основи і напрямки розвитку електронного урядування. Серед авторів, що досліджують дане питання, можна виокремити таких вчених як Д. Вест, В. Хомбург, Г. Кетен, М. Зоммер, В. Віс-Зоммер, Г. Давід Гарсон, Д. Холмс тощо. Третя група джерел – це нормативно-правова база. Вона містить в собі міжнародні, закордонні та українські правові акти в області інформатизації соціально-політичних відносин і розвитку демократичних інститутів, впровадження та регламентації застосування концепції електронного урядування. Україна в рамках впровадження та розвитку електронного урядування як механізму модернізації інститутів демократії вже здійснює певні кроки: впроваджені або впроваджуються такі феномени як електроні петиції, електронні звернення, бюджети участі, е-консультування, е-голосування тощо. В той же час, варто наголосити, що процес побудови ефективного електронного урядування в Україні вимагає подальшого централізованого управління і чітко встановленого вектору розвитку. Найважливішим компонентом дієвого функціонування е-урядування як механізму модернізації інститутів демократії є постійне та всезагальне залучення як і всіх владних органів, так й усіх верств суспільства до використання даних технологій, підвищення довіри до них та наочних наслідків, до яких вони призводять.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Криволапий Д. Електронне урядування як механізм модернізації інститутів демократії : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Криволапий Данило. - Київ, 2021. – 70 с.