Теорія нормалізації в табличних базах даних

Дата
2016
Автори
Пузікова Анна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Математично доведені повнота та коректність трьох основних аксіоматик залежностей в реляційних БД: по-перше, аксіоматики ФЗ Армстронга, по-друге, аксіоматики БЗЗ, та по-третє, аксіоматики ФЗ і БЗЗ через збіжність відношень синтаксичного та семантичного слідувань. Встановлено критерії повноти аксіоматики ФЗ та аксіоматик ФЗ і БЗЗ в термінах потужностей множини атрибутів та універсального домена. Доведена незалежність складових аксіоматики ФЗ Армстронга (видалення кожної складової зменшує породжуючу силу аксіоматики). Побудована алгебра ФЗ, сигнатура якої складена відповідно до складових аксіоматики ФЗ Армстронга. Розглянута підалгебра тривіальних ФЗ та множина, яка її породжує. Це дозволяє формулювати результати щодо властивостей аксіоматики Армстронга на алгебраїчній мові. Побудовано цілісний та несцперечливий фрагмент математичної теорії нормалізації щодо нормальних форм 2-4 порядків. Для спеціальних випадків встановлені значення потенційних ключів, а також, достатні умови для знаходження таблиці у НФ 2-4 порядків. Сформульовані означення 2-4 НФ задовольняють принципу «включення» НФ вищих порядків в НФ нижчих порядків. Ключові слова : таблична база даних, теорія нормалізації, функціональна залежність, багатозначна залежність, нормальна форма.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Пузікова А.В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Пузікова Анна Валентинівна. - Київ, 2016. - 132 с.
Зібрання