Психологізм прози Тоні Моррісон

Дата
2017
Автори
Угляй Людмила Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню творчості сучасної афро-американської письменниці Тоні Моррісон, зокрема психологізму її прози, з’ясуванню специфіки її світобачення та визначення її місця у світовому літературному процесі. В роботі здійснено спробу системного аналізу психологізму в текстах Тоні Моррісон, окреслено визначальні жанрово-тематичні підвалини її великої прози, осмислено специфіку художнього зображення персонажів певного історичного періоду у кризових ситуаціях, розкрито філософсько-ідейний зміст її романів. Особливості психологізму творчості Тоні Моррісон («Найблакитніші очі», «Сула», «Пісня Соломона», «Смоляне опудалко», «Улюблена», «Джаз», «Рай», «Любов», «Милосердя», «Дім», «Боже, допоможи дитині») розкриті у ключі естетичного вираження еволюції образів в умовах кризового стану, символіки та взаємодії реального та ірреального, інтертекстуальних зв’язків її романів між собою та між романами провідних письменниць-феміністок США Г. Бічер-Стоу та Е. Вокер. При вивченні й характеристиці явища психологізму в прозі Тоні Моррісон особливу увагу приділено наративній техніці письма та символіко-філософському наповненню ідейно-образних елементів як основним засобам психологізації її романів. Ключові слова: проза Тоні Моррісон, психологізм, жанр роману-розповіді, усний наратив, афро-американська література, жіноче письмо, расизм, ідентичність, кризовий стан, «Я-особа», реальне, міфічне.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Угляй Л. В. Психологізм прози Тоні Моррісон : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Шум Ольга Володимирівна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання