Екологічне виховання на уроках географії

Дата
2023
Автори
Резнік Олеся Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність екологічного виховання на уроках географії є надзвичайно важливою в контексті сучасних проблем, пов'язаних зі станом навколишнього середовища та екологічною кризою. Розвиток екологічного мислення і формування екологічної свідомості учнів стають невід'ємною складовою освіти, що спрямована на збереження природних ресурсів та підтримку екологічно сталого розвитку. Дана дипломна робота має практичне значення для вчителів географії, які працюють над формуванням екологічної свідомості учнів. Результати дослідження та розроблені рекомендації сприятимуть покращенню якості екологічного виховання на уроках географії і сприятимуть формуванню у молодого покоління знань, навичок та ціннісних орієнтацій, необхідних для сталого розвитку нашої планети.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (Географія)
Бібліографічний опис
Резнік О. І. Екологічне виховання на уроках географії : кваліфікаційна робота бакалавра : 014.07 Середня освіта (Географія) / Резнік Олеся Іванівна. - Київ, 2023. - 41 с.