Історико-етимологічний та соціоономастичний аспекти дослідження ойконімії Київщини

Дата
2023
Автори
Стасюк Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході проведеного дослідження було вивчено основні терміни топоніміки і їх значення, а також розглянуто різні класи топонімів. Особлива увага була приділена визначенню основних напрямків топонімічних досліджень і їх практичному застосуванню. В результаті дослідження було виявлено основну відмінність між етимологічними дослідженнями онімів та інших груп лексики. Встановлено, що оніми не мають конкретної семантики, що ускладнює їх етимологію та реконструкцію. Було показано, що з часом онім може повністю втратити зв'язок із словом, від якого був утворений, що створює значні труднощі у дослідженні його походження. Були розглянуті різні визначення соціолінгвістики, а також визначено основні напрямки подальших досліджень у цій галузі. Було проведено аналіз вибраних ойконімів з метою встановлення їхньої етимології. У результаті дослідження було встановлено можливе походження більшості вибраних топонімів. Зокрема, було здійснено розрізнення між народною та науковою етимологією та відтворено можливі походження таких ойконімів, як Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Васильків, Богуслав, Білогородка, Мотижин, Княжичі, Мотовилівка, Обухів, Буча та Гостомель. Дослідження розкрило різні способи творення вибраних топонімів. Найбільш продуктивним способом творення виявився суфіксальний,
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Стасюк В. Історико-етимологічний та соціоономастичний аспекти дослідження ойконімії Київщини : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Стасюк Вікторія. – Київ, 2023. – 74 с.