Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України

Дата
2017
Автори
Стрілько Валентина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем реалізації нотаріальних правовідносин в міжнародному приватному праві України, в ході якого висвітлено сучасний стан та методологію дослідження, поняття, ознаки та правову природу нотаріальних правовідносин з іноземним елементом, особливості іноземного елементу в нотаріальних правовідносинах. Розкрито поняття, ознаки, принципи та структуру нотаріального процесу з іноземним елементом. Висвітлено порядок вчинення нотаріальних процесуальних дій на кожній стадії нотаріального провадження з іноземним елементом. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що робота є одним з перших у юридичній науці України комплексним дослідженням нотаріальних правовідносин в сучасному міжнародному приватному праві України, спрямованим на подальший розвиток правової науки. Запропоновано авторське визначення понять «нотаріальні правовідносини в міжнародному приватному праві України», «нотаріальне провадження з іноземним елементом», «квазііноземний елемент», «колізійна прив’язка «закон країни нотаріуса» (lex notary)». Доведено, що в нотаріальному провадженні іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають такий же процесуальний статус, як і громадяни України чи юридичні особи, зареєстровані в Україні. В роботі розрізняється правовий статус іноземців та апатридів, які беруть участь у вчиненні нотаріального провадження з метою реалізації своїх прав та інтересів, правовий статус іноземців та апатридів, які сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження, а також правовий статус апатрида чи іноземця представника фізичної чи юридичної особи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стрілько В. Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Стрілько Валентина Юріївна. - Київ, 2017, - 236 с.
Зібрання