Міжнародно-правове співробітництво України та Європейського Союзу в кримінальних справах у сфері свободи, безпеки та юстиції

Дата
2017
Автори
Бенч Назар Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному науковому дослідженню теоретичних та практичних аспектів взаємовідносин Європейського Союзу та України у кримінальних справах, а також аналізу стану співробітництва між Україною та ЄС у кримінальних справах, де сформульовано прогнозні висновки щодо необхідності приведення ряду нормативно-правових актів України до права ЄС, виконання Україною рекомендацій та впровадження стандартів органів Ради Європи, вдосконалення правоохоронної системи і реформування правоохоронних органів України, налагодження їх тісної співпраці і координації з компетентними органами і агенціями Європейського Союзу. Розкрито нормативний та інституційний механізми співробітництва, а також основні принципи співробітництва України та ЄС в кримінальних справах. У дисертації сформульовані висновки і рекомендації щодо удоскона лення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України, інституційних засад діяльності правоохоронних органів та органів кримінальної юстиції України з метою забезпечення їх ефективності та відповідності європейським стандартам.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 293 Міжнародне право
Бібліографічний опис
Бенч Н.В. Міжнародно-правове співробітництво України та Європейського Союзу в кримінальних справах у сфері свободи, безпеки та юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Бенч Назар Володимирович. – Київ, 2017. – 21 с.
Зібрання