Лексико-граматичні особливості аргентинського національного варіанту іспанської мови в романі Аріани Гарвіч «здохни, коханий» та їх відтворення в українському перекладі

Дата
2023
Автори
Янченко Катерина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Перший розділ дослідження присвячено визначенню проблем та принципів перекладу сучасних латиноамериканських романів, з’ясуванню історичних причин виникнення розбіжностей між національними варіантами іспанської мови в Іспанії та Аргентині, а також визначенню лінгвістичних особливостей роману «Здохни, коханий» аргентинської авторки Аріани Гарвіч. У другому розділі розглядаються такі граматичні особливості іспанської мови в Аргентині як: словотвір, рід і число іменників, leísmo, loísmo, laísmo, займенникові форми другої особи однини та множини, дієслівні форми та інші особливості аргентинського відмінювання. У третьому розділі вивчаються лексичні розбіжності між іспанською мовою в Аргентині та Іспанії на прикладах з аргентинського сучасного роману «Здохни, коханий», а також конкретні способи відтворення таких національно маркованих одиниць, наводяться найяскравіші приклади із суцільної вибірки, їх переклад українською мовою та коментар щодо перекладацьких трансформацій. Ключові слова: переклад сучасних художніх текстів, переклад латиноамериканської літератури, національно маркована лексика, аргентинський варіант іспанської мови, іспанська мова в Аргентині, переклад безеквівалентної лексики, граматичні відмінності, лексичні відмінності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Янченко К. Лексико-граматичні особливості аргентинського національного варіанту іспанської мови в романі Аріани Гарвіч «здохни, коханий» та їх відтворення в українському перекладі : кваліфікаційна робота ... «магістр» : 035 Філологія / Катерина Янченко. - Київ, 2023. - 116 с.