Образність у малій прозі Танідзакі Джюн’ічіро та особливості її відтворення при перекладі

Дата
2023
Автори
Качмар Вікторія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі було встановлено, яким чином розвивалася література періодів Мейджі і Тайшьо, та зʼясовано, що сучасне японське письменництво бере початок із середини 80-х років ХІХ століття. Значну увагу приділено аналізу життєвого та творчого шляху Танідзакі Джюнʼічіро, зокрема, його дитинству та стосункам у родині, що вплинули на подальше становлення митця, ранні творчі спроби, три головні періоди, на які прийнято поділяти творчість письменника тощо, детально проаналізовано та досліджено тему художнього перекладу, який являє собою один із головних елементів міжкультурної взаємодії. У роботі було розглянуто способи художнього перекладу та їх особливості, детально проаналізовано художні засоби, які використовує Танідзакі Джюн’ічіро в одному зі своїх ранніх оповідань «Татуювання» для створення неповторних образів, а саме: епітети, порівняння та метафори. Простежено значну кількість порівнянь в описі саме жіночого образу (наприклад, 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた 魘される如くに呻いた – «вона зойкнула, ніби їй привиділось якесь жахіття», 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした 剣のような瞳を輝かした – «злісно блиснула очима, немов мечем»), при перекладі яких намагалися знайти відносні відповідники. Для передачі образності та збереження авторського стилю використано такі лексико-семантичні та стилістичні перекладацькі трансформації, як транслітерація, описовий переклад, контекстуальна заміна, логізація, конкретизація значення, експресивація, компресія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Качмар В. А. Образність у малій прозі Танідзакі Джюн’ічіро та особливості її відтворення при перекладі : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Качмар Вікторія Анатоліївна. – Київ, 2023. – 47 с.