Управління проєктом розробки сайту для розміщення on-line курсів

Дата
2021
Автори
Дем’янова Марина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання роботи ми описали організацію, що виконує проект а також було проведено аналітичний огляд середовища реалізації проекту а саме PEST-аналіз проекту, аналіз за 5-ма силами Портера, SWOT- аналіз проекту. Також було розроблено концепцію проекту в тому числі створено дерево проблем та дерево цілей, визначено зацікавлені сторони проекту, визначено проекті альтернативи та проведено їх аналіз, розроблено економічну модель проекту. Також ми розробили організаційну структуру, сформували команду проекту, матрицю відповідальності та створено перелік робіт та їх ієрархія за життєвим циклом. Підготовлена пропозиція по проекту, розроблений календарний план та визначено планування ресурсів. Також ми розробили діаграму Ганта проекту на основі інформаційної системи MS Project, здійснено управління вартістю, трудовими ресурсами та якістю. Проведено управління закупівлями. Отже, як було зазаначено, у вступі на сьогоднішній день ІТ-галузь швидко розвивається та є перспективною. Рівень розвитку ІТ-галузі це одні з ключових аспектів, який визначає рівень розвитку країни в цілому. Оцінка кількості ІТ-компаній в Україні значно відрізняється залежно від джерела даних. За офіційними даними, на кінець першого півріччя 2020 року їх було 12 634. Слід зазначити, що на обліку перебувають зокрема ліквідовані компанії, тож кількість тих, які реально функціонують, може бути значно менша. При цьому одна компанія може мати декілька юридичних осіб, що також впливає на офіційну статистику, остання відображає саме кількість юридичних осіб. Проект створення веб-сайту для розміщення on-line курсів в даному середовищі є досить актуальним. Не зважаючи на велику конкуренцію на ринку, за умови якісної розробки та постійного вдосконалення продукту можливо розробити необхідну систему. Першочергово буде розроблено сайт, у майбутньому – мобільні додатки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Дем’янова М. О. Управління проєктом розробки сайту для розміщення on-line курсів : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Дем’янова Марина Олегівна. - Київ, 2021. - 100 с.