Ендофітні мікроорганазми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню до Pseudomonas syrіngae

Дата
2022
Автори
Пастощук Аліна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The existing ideas about the diversity of culturable endophytic bacteria of wheat grains were expanded as a result of our study. There is a direct relationship between the quantitative and functional characteristics of grain endophytic bacteria and the resistance to the Pseudomonas syringae pv. atrofaciens: increased resistance to the pathogen is associated with the number of grain endophytic bacteria ≥ 104-105, the predominance of the morphotype of bacilli and gram-negative rods, a significant share in the endophytic microbial group of bacteria with several growth-promoting properties and 11 direct antagonists. One can suggest that the search for promising endophytes for the development of biocontrol agents with PGP properties should be carried out in plant material of resistant varieties. Isolated grain-resided bacteria with antagonistic activity against...can be considered as promising agents for these preparations. Key worlds: Pseudomonas syringae, basal glume rot of wheat, leaf blight, grain-resided endophytic bacteria, plant growth promoting activity, antagonistic activity, agrobiotechnology.
За результатами дисертаційного дослідження було розширено існуючі уявлення щодо різноманітності культурабельних ендофітних бактерій зерна пшениці. Показано, що існує прямий взаємозв’язок між кількісними та функціональними характеристиками зернових ендофітних бактерій та стійкістю зернівок до адаптованого (хазяйського) патогену Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens: підвищена резистентність до збудника асоційована з кількістю зернових ендофітних бактерій ≥ 104-105, переважанням морфотипу бацил і грамнегативних паличок, значною часткою у складі ендофітного мікробного угруповання бактерій з кількома рістстимулювальними властивостями і прямою антагоністичною дією проти збудника. Результати проведених досліджень вказують на те, що пошук перспективних ендофітів для розробки агробіотехнологічних препаратів для стимуляції росту і захисту пшениці від фітопатогенних псевдомонад слід проводити у рослинному матеріалі стійких сортів. Виділені нами штами-антагоністи є перспективними для розробки таких біопрепаратів. Ключові слова: Pseudomonas syringae, прикоренева гниль пшениці, фітофтороз, зернові ендофітні бактерії, ріст-стимулювальні властивості, антагоністичні властивості, агробіотехнологія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Пастощук А. Ю. Ендофітні мікроорганазми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню до Pseudomonas syrіngae : дис. … д-ра філос. в галузі біології : 091 Біологія / Пастощук Аліна Юріївна. - Київ, 2022. - 144 с.
Зібрання