Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі

Дата
2016
Автори
Сіпко Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розв’язана науково-технічна задача підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу шляхом розробки моделей і методів формування розкладу навчальних занять. Проведений аналіз принципів, моделей, методів та інструментальних засобів свідчить про домінування механістичного підходу до формування розкладу занять у вищих навчальних закладах з мінімальним урахуванням вимог суб’єктів навчального процесу. Виконано формалізовану постановку та розв’язано задачу складання розкладу занять з урахуванням вимог викладачів і студентів та штрафів за їх не-виконання, що дозволило здійснювати порівняльний аналіз ефективності розкладів навчальних занять як ступеня задоволення таких вимог. Побудовано математичні моделі, в яких диференційовано враховано вагові коефіцієнти студентів та викладачів, а також пріоритетність вимог студентських груп та індивідуальні переваги викладачів, оптимізація ступеня задоволення яких і визначає процес формування оптимізованого розкладу занять.Сформовано структуру потенційних розв’язків задачі складання розкладів та їх подання у вигляді вузлів решітки прямокутного паралелепіпеда, що до-зволило зменшити кількість таких розв’язків. Їх генерація здійснюється з урахуванням «жорстких» обмежень, а нові розв’язки отримують шляхом варіації можливих варіантів, що залишились, з урахуванням їх перевірки на суперечливість. Це дозволяє скоротити час пошуку оптимізованого розкладу на 28-31%. Розроблено інтегральний матрично-еволюційний метод оптимізації ці-льової функції задачі складання розкладів, синергетичний ефект використання якого досягається через скорочення розмірності задачі та спрямований пошук оптимального значення складної негладкої поліекстремальної залежності, які дозволяють визначати ефективність розкладу як ступінь задоволення вимог студентів і викладачів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Сіпко О. М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі : дис. ...канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Сіпко Олена Миколаївна. - Київ, 2016. – 152 с.
Зібрання