Особливості реалізації імперативного мандата в системі політичного представництва

Дата
2021
Автори
Хоменко Павло Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження комплексно дослідити особливості реалізації імперативного мандата в системі ролітичного представництва. У ході виконання роботи було досліджено погляди на політичне представництво в контексті їх становлення та історичного розвитку; виокремлено головні особливості, якими характеризувалося політичне представництво у фазі свого становлення; охарактеризовано сучасні типи представництва за (Г. Піткін); окреслено групи осіб, які позбавлені політичного представництва; з’ясовано причини відмови від імперативного мандата в системі політичного представництва. Теоретико-методологічною основою роботи є система загальнонаукових, філософських і спеціальних політологічних методів, а саме: системний, структурно-функціональний, історичний, компаративний, біхевіористський. Системний та структурно-функціональний методи дали змогу розглянути розвиток ідей політичного представництва як комплекс елементів, що утворюють цілісний процес. Зазначені методи дозволили зберегти й розвинути принцип цілісності в дослідженні політичного представництва, з’ясувати погляди різних мислителів та дослідників. Історичний метод дозволив розглянути методологічні засади політичного представництва в контексті їх послідовно-часового розвитку, а також виявити його становлення та функціонування від класичних концепцій до сучасних інтерпретацій. Біхевіористський метод допоміг визначити мотивацію осіб, що відмовилися обирати свого представника. Компаративний метод використовувався при порівнянні теоретичних концепцій різних науковців.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Хоменко П. Ю. Особливості реалізації імперативного мандата в системі політичного представництва : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Хоменко Павло Юрійович. - Київ, 2021. - 83 с.