Формування та розвиток професійно-педагогічних компетентностей майбутнього викладача засобами тренінгових технологій

Дата
2022
Автори
Ковальчук Ганна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В магістерській роботі проаналізовано історичний аспект розвитку проблеми формування професійно-педагогічних компетентностей майбутнього викладача засобами тренінгових технологій. Виявлено, що окреслена проблема недостатньо вивчена у теоретичному і практичному аспектах. Першочергово впровадження соціально-психологічного та навчального тренінгів у навчальний процес розглядали як можливість формування особистісних якостей фахівця. За останні роки розвитку набула проблема впровадження тренінгових технологій у процес підготовки майбутніх фахівців різних галузей як засобу навчання та можливості формування професійної компетентності. Розкрито поняття і сутність професійно-педагогічних компетентностей викладача закладу вищої освіти. У контексті окресленої проблеми дослідження визначено сутність поняття «професійно-педагогічні компетентністі майбутнього викладача» як «складне, інтегративне, професійно-особистісне утворення, яке характеризує сукупність ціннісно-мотиваційних ресурсів, систему соціально та професійно важливих якостей і здібностей особистості, комплекс психолого-педагогічних і предметних знань, професійні уміння та навички. Визначено й обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійно-педагогічних компетентностей майбутніх викладачів засобами тренінгових технологій. Розроблено рекомендації щодо навчально-методичного забезпечення дисципліни з формування та розвитку професійно-педагогічних компетентностей майбутнього викладача засобами тренінгових технологій. У межах навчальної дисципліни запропоновано такі тренінги, як інтенсив-тренінг та тренінг-марафон щодо формування та розвитку професійно-педагогічних компетентностей майбутнього викладача, тренінг особистсіного зростання, тренінг комунікативної компетентності, тренінг розвитку креативного мислення, тренінг розвитку педагогічної майстерності тощо.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Ковальчук Г. С. Формування та розвиток професійно-педагогічних компетентностей майбутнього викладача засобами тренінгових технологій : дипломна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Ковальчук Ганна Сергіївна. - Київ, 2022. – 98 с.