Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні

Дата
2017
Автори
Остапенко Юлія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні. У роботі досліджено правову природу самозайнятих осіб, проаналізовано ретроспективу становлення самозайнятих осіб в Україні, а також охарактеризовано сучасний стан правового регулювання їх трудової діяльності. З’ясовано систему принципів трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні. Виокремлено гарантії трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні. Здійснено теоретико-правову характеристику їх змісту. Виокремлено проблеми правового регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб, а також надано пропозиції щодо їх вирішення. Сформовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у досліджуваній сфері.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Остапенко Ю. О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Остапенко Юлія Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання